Tin tức - Sự kiện

  Ngày 9/3, Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (Daklaoruco) tổ chức Lễ ra quân khai thác mủ cao su năm 2022. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) cùng tập thể cán bộ, công nhân công ty Daklaoruco. Năm 2022, ...

Tin cổ đông

Ngày 25/04/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Khách sạn Dakruco, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Tham dự cuộc họp Đại ...

Báo cáo sản xuất, kinh doanh

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2024

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết...

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 04 năm 2024

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 04 năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết...

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2024

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại file...

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2024

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết...

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2024

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2024. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết...

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 Năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 Năm 2024, bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán), bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 4 Năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 4 Năm 2023, bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 3 Năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 3 Năm 2023, bao gồm: 1. Báo cáo tài...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2023 (đã soát xét)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Bán niên 2023 (đã soát xét), bao gồm: 1. Báo...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 2 Năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 2 Năm 2023, bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 Năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 Năm 2023, bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Thông báo

CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Chi tiết vui lòng...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hải...

Thông báo giao dịch CP của người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng giám đốc công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) - Cổ đông lớn, Người có liên quan của người nội bộ đăng ký bán 22.399.200 CP Chi tiết xem...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: bà Nguyễn Thị Hải - Phó TGĐ, Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền CBTT đã...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Bùi...

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ: Ông Bùi Quang Ninh - Thành viên HĐQT đã bán 38.000 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị DRI số 06/NQ-HĐQT ngày...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 07/05/2024 lấy ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 4 năm 2024. Chi tiết vui lòng...

Thông báo thay đổi nhân sự: miễn nhiệm và bổ nhiệm...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk Thông báo về việc thay đổi nhân sự: miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty. Chi tiết vui lòng xem file...

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị DRI số 05/NQ-HĐQT ngày...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị DRI. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.  

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hải...

Thông báo giao dịch CP của người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng giám đốc công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Bùi Quang Ninh...

Thông báo giao dịch CP của người nội bộ: Ông Bùi Quang Ninh - Phó chủ tịch HĐQT DRI đăng ký bán 100.000 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phan...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Hải - Người có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát công ty, đã bán 10.345 CP Chi tiết xem file đinh...

CBTT: Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên...

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin Thông báo số 26/TB-CT ngày 27/03/2024 về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản...

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị DRI số 04/NQ-HĐQT ngày...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị DRI. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.  

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Hải...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Hải - Người có liên quan đến Thành viên ban kiểm soát công ty, đăng ký bán 10.345 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị DRI lấy ý kiến...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 19/03/2024 lấy ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 3 năm 2024. Chi tiết vui lòng...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện...

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị DRI lấy ý kiến...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 lấy ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 2 năm 2024. Chi tiết vui...

CBTT Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của...

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin về việc ngày 23/02/2024 Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên...

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị DRI lấy ý kiến...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23/01/2024 lấy ý kiến thành viên HĐQT lần thứ nhất năm 2024. Chi tiết vui lòng...

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị DRI số 10/NQ-HĐQT phiên...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023 của phiên họp Hội đồng quản trị DRI kết thúc hồi 16 giờ 30 phút ngày...

«
»

Cao su DRI báo lãi gộp tăng 2,5 lần trong 9 tháng đầu năm 2021

Nhu cầu phục hồi kinh tế toàn cầu hậu Covid-19, đặc biệt tại các quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới đã đẩy giá cao su thiên nhiên thế giới lên mặt bằng cao mới, nhờ đó, nhiều doanh nghiệp cao su trong nước hưởng lợi, báo lãi tăng trưởng tích cực.

Đặc biệt với tỷ trọng xuất khẩu cao, Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) đã có kết quả kinh doanh vượt bậc trong 9 tháng đầu năm 2021.
 

Giá cao su tăng mạnh nhờ nhu cầu phục hồi kinh tế toàn cầu

Lịch sử cho thấy, sau mỗi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, giá cao su đều bật tăng mạnh do nhu cầu phục hồi kinh tế nhanh chóng thúc đẩy tiêu thụ cao su cao vọt, nguồn cung không đáp ứng kịp thời. Cuộc khủng hoảng năm 2008 là một ví dụ, giá cao su xuất khẩu thời điểm đó có lúc đạt đỉnh bình quân 2.708 USD/tấn, tăng gần 1.000 USD/tấn so với giá của năm 2006.

Từ cuối năm 2020 đến nay, giá cao su thiên nhiên bình quân thế giới cũng tăng đều qua từng tháng, liên tục lập đỉnh mới chủ yếu do nhu cầu phục hồi hậu Covid-19 khá nhanh của các nước nhập khẩu cao su lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản.

Phiên giao dịch gần nhất 15/10, tại Sở Giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 10/2021 đạt mức 209,5 Yen/kg, tăng 1,5 Yen so với phiên giao dịch trước đó 14/10. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su giao kỳ hạn tháng 10/2021 ghi nhận mức 14.520 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1.075 Nhân dân tệ.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), ước tính, trong tháng 9/2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt khoảng 195 nghìn tấn, trị giá 321 triệu USD, tăng 2,8% về lượng và tăng 3,1% về trị giá so với tháng 8/2021; so với tháng 9/2020 giảm 5,1% về lượng, nhưng tăng 21,2% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân ở mức 1.646 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng 8/2021 và tăng 22,7% so với tháng 9/2020. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su ước đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 2,17 tỷ USD, tăng 17,1% về lượng và tăng 52,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

DRI lợi nhuận gộp gấp 2,5 lần so với cùng kỳ nhờ giá xuất khẩu tăng cao

Giá cao su tăng cao đã tác động mạnh mẽ tới lợi nhuận doanh nghiệp ngành cao su từ đầu năm 2021 đến nay. 9 tháng đầu năm 2021, DRI đã xuất khẩu hơn 6.711 tấn cao su các loại tăng 28,53% so với cùng kỳ năm ngoái; giá trị xuất khẩu đạt 12,4 triệu USD, tăng mạnh 82% nhờ đơn giá xuất khẩu bình quân 1.852,7 USD/tấn, tăng 41,37% so với cùng kỳ năm 2020.

Cao su DRI báo lãi gộp tăng 2,5 lần trong 9 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Trong đó, xuất khẩu vào các thị trường Mỹ và các nước châu Mỹ tăng mạnh, chiếm tỷ lệ 19,02%, tăng 77,99 % so với cùng kỳ năm 2020. Ấn Độ chiếm tỷ lệ 19,04 % tăng 31,16 % so với cùng kỳ năm 2020. Thị trường Đài Loan chiếm tỷ lệ 22,02%, tăng 29,17 % so với cùng kỳ năm 2020. Các nước EU chiếm 6,49 %, tăng 47,46 % so với cùng kỳ năm 2020.

Cao su DRI báo lãi gộp tăng 2,5 lần trong 9 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 2.

Nguồn: Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

Tại thị trường nội địa, doanh thu bán cao su đạt 4,7 triệu USD. Nhờ đó, tổng doanh thu bán hàng cao su gồm xuất khẩu và nội địa 9 tháng năm 2021 của DRI đạt 17,16 triệu USD, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh cao su, ở lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, DRI còn ghi nhận doanh thu, lợi nhuận bán chuối tăng trưởng tích cực nhờ giá bán bình quân 5.547 đồng/kg, cao hơn so với giá bán kế hoạch 5.207 đồng/kg. Theo đó, tổng khối lượng chuối thu hoạch 9 tháng đầu năm 2.358 tấn chuối tươi, đạt 49% kế hoạch năm, năng suất bình quân đạt 17,45kg/buồng. Tổng khối lượng hàng xuất bán 2.354 tấn, doanh thu bán chuối ghi nhận 12,97 tỷ đồng, đạt gần 52% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 694,3 triệu đồng.

Luỹ kế 9 tháng năm 2021, DRI ghi nhận tổng doanh thu toàn công ty đạt 399,4 tỷ đồng, bằng 68,06% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 82,53 tỷ đồng, đạt 136,14% kế hoạch năm. Lợi nhuận gộp gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, thông thường Quý IV sẽ là Quý có sản lương cao su khai thác cao nhất trong năm chiếm gần 40% sản lượng cả năm. Điều này sẽ giúp DRI duy trì được đà tăng trưởng tốt trong ba quý đầu năm cũng như được kết quả kinh vượt trội trong cả năm 2021. Với lịch sử hơn 10 năm hoạt động, DRI phấn đầu không ngừng cải thiện chất lượng hàng hóa, đóng gói và đa dạng hóa sản phẩm, trong đó tăng cường sản xuất SVRCV50, SVRCV60 là những sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng cao.

Ánh Dương

Theo Nhịp sống kinh tế.

(Nguồn: https://cafef.vn/cao-su-dri-bao-lai-gop-tang-25-lan-trong-9-thang-dau-nam-2021-20211018160229648.chn)

 

Mục tiêu chủ yếu của Công ty


• Năng suất bình quân phấn đấu đến năm 2020 đạt >2,5 tấn/ha; Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm tính ổn định và đồng đều của sản phẩm; sản xuất những sản phẩm chất lượng có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường; Không ngừng quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu Công ty với khách hàng trong và ngoài nước thông qua việc thiết lập mối quan hệ hợp tác với các tham tán thương mại; tham gia các chương trình xúc tiến thương mại và hội thảo trong và ngoài nước.
• Tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
• Xây dựng bộ máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt, trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ tốt, tỷ lệ gián tiếp/tổng lao động không quá 7,5 %
• Củng cố thâm canh vườn cây, kiểm soát việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật, áp dụng những tiến bộ KHKT, phương pháp quản lý hiệu quả vào sản xuất nhằm đảm bảo sự sinh trưởng phát triển của vườn cây, duy trì năng suất cao ổn định;
• Làm tốt công tác quản trị chi phí, giá thành, luôn duy trì giá thành mủ cao su và hạt điều ở mức hợp lý, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty, lợi ích cho các cổ đông;

Chiến lược trung và dài hạn


• Quản lý tốt các dự án phát triển cao su tại các tỉnh Nam Lào;
• Phát triển thêm các dự án trong nước về sản xuất Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao như sản xuất các loại trái cây phục vụ cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Đầu tư mua cổ phần, tham gia cổ đông chiến lược ở các Công ty có nền tảng tốt đang trong quá trình cổ phần hóa;
• Xây dựng hệ thống nền tảng vững chắc nhằm phát triển các sản phẩm mang thương hiệu riêng của Công ty;
•Xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa Ban lãnh đạo và các thành viên khác trong Công ty;
• Xây dựng và triển khai Lộ trình Phát triển cao su bền vững, thân thiện với môi trường, cộng đồng. Mang lại lợi ích bền vững cho Công ty và các bên liên quan.

Đối với môi trường và xã hội


• Hoạt động kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường, tạo sinh kế ổn định cho dân cư trong vùng dự án, thay đổi tập quán canh tác, bỏ được tập tục du canh, du cư của người dân Lào;
• Thực hiện các biện pháp hạn chế và giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường; Trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tuân thủ các quy định về môi trường tại nước sở tại;
• Phát triển cao su bền vững thông qua chương trình tham gia tự nguyện cùng với một số đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam như triển khai chương trình redd+, xin xác nhận chứng chỉ FSC cho các diện tích trồng cao su của Công ty, ..
• Phát triển các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đăk Lăk, Đăk Nông – Việt Nam theo hướng tăng hệ số sử dụng đất, sử dụng nước tiết kiệm, áp dụng công nghệ sinh học, giảm thiểu việc gây ô nhiễm môi trường… Xã hội và cộng đồng...

Sản phẩm cao su

  • 1
  • 2

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam