Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty

Thông báo giao dịch CP của người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng giám đốc công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty đăng ký bán 100.000 CP

Chi tiết xem file đinh kèm:

 
Attachments:
Download this file (TBGDCP_NguyenThiHai_T5.2024.pdf)TBGDCP_NguyenThiHai_T5.2024.pdf[ ]641 kB

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hải - , Phó TGĐ, Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền CBTT

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: bà Nguyễn Thị Hải - Phó TGĐ, Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền CBTT đã bán 0 CP

Chi tiết xem file đinh kèm:

 
Attachments:
Download this file (BCGDCP_NguyenThiHai_T5.2024.pdf)BCGDCP_NguyenThiHai_T5.2024.pdf[ ]734 kB

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam