Đội ngũ lãnh đạo

Ông Nguyễn Viết Tượng
Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT không điều hành

Sinh năm : 01/01/1965

Là thành viên HĐQT từ tháng 8/2015

Trình độ chuyên môn:

+ Thạc Sỹ Lâm Sinh;

+ Cử nhân kinh tế công nghiệp.

Kinh nghiệm: Ông có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng cây công nghiệp, 15 năm kinh nghiệm trong quản lý nhà nước, đã kinh qua các chức vụ : Thư ký bí thư tỉnh ủy, bí thư huyện, giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Bí thư thành ủy Thành phố Buôn Ma Thuột. 04 năm là chủ tịch Dakruco và Chủ tịch HĐQT DRI,

Chức vụ tại tổ chức khác:

+ Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Cao su Đắk Lắk( Dakruco)

+ Chủ tịch Công ty TNHH MTV chỉ thun Đắk Lắk     

 

Ông Bùi Quang Ninh
Phó chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT độc lập

Sinh năm :10/08/1966

Là thành viên HĐQT từ tháng 6/2012;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Kinh nghiệm: 7 năm là kế toán viên, 03 năm là kế toán trưởng đơn vị, 12 năm phụ trách công tác kế toán, kế toán trưởng Dakruco, 02 năm là kiểm soát viên nhà nước , trưởng ban Kiểm soát Dakruco, 03 năm là phó giám đốc Dakruco và từ 6/2015 đến nay là Giám đốc Dakruco, từ tháng 6/2012 đến nay là phó chủ tịch HĐQT DRI.

Chức vụ tại tổ chức khác:

+ Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Nhân dân Cao su

+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gỗ cao su Đắk Lắk

 

Ông Lê Thanh Cần
TV HĐQT điều hành, Tổng giám đốc DRI

Sinh năm :20/08/1963

Là thành viên HĐQT từ tháng 4/2017;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Kinh nghiệm: Ông đã trải qua các vị trí : Ông có kinh nghiệm hơn 32 năm trong ngành cao su, trong đó 27 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý. Đã kinh qua các vị trí từ nhân viên kỹ thuật, trưởng trại giống, giám đốc đơn vị, trưởng phòng kỹ thuật Dakruco, phó giám đốc, giám đốc Daklaoruco, phó giám đốc DRI, từ tháng 9/2017 đến nay Ông là Tổng giám đốc DRI. Ông rất có kinh nghiệp trong công tác chỉ đạo sản xuất.

Chức vụ tại tổ chức khác:

+ Thành viên HĐQT Quỹ Tín dụng Nhân dân Cao su Đắk Lắk
   

Ông Nguyễn Trần Giang
Thành viên HĐQT độc lập

Sinh năm :16/04/1981

Là thành viên HĐQT từ tháng 04/2018;

Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán;

+ Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng.

Kinh nghiệm: Ông trải có kinh nghiệm 16 năm làm công tác kế toán, đã kinh qua 07 năm là nhân viên kế toán, 7 năm phụ trách công tác kế toán, tài chính Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk(Dakruco),

Chức vụ tại tổ chức khác: không
 

 Bà Nguyễn Thị Hải
Thành viên HĐQT điều hành, phó Tổng giám đốc DRI

Sinh năm :18/03/1970

Là thành viên HĐQT từ tháng 04/2017;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Kinh nghiệm: Bà đã có kinh nghiệm 24 năm trong ngành cao su trong đó 17 năm trong công tác quản lý. Đã kinh qua các vị trí từ nhân viên kỹ thuật, thư ký ISO, trưởng ban Công nghệ thông tin, phó chánh văn phòng, trưởng phòng nhân sự Dakruco. Từ năm 2012 đến nay bà là Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc DRI, thư ký HĐQT. Bà tham gia HĐQT DRI từ tháng 4/2017 đến nay.

Chức vụ tại tổ chức khác: không

Bà Nguyễn Kim Hoa
Thành viên HĐQT độc lập

Sinh năm :04/05/1967

Là thành viên HĐQT từ tháng 10/2012;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Kinh nghiệm: Bà đã có kinh nghiệm hơn 27 năm trong ngành cao su, đã trải qua các vị trí: nhân viên KCS, thư ký ISO Công ty Dakruco, phó chánh văn phòng Dakruco và từ năm 2008 đến nay là chủ tịch Công đoàn Dakruco, bà tham gia thành viên HĐQT DRI từ tháng 10/2012 đến nay.

Chức vụ tại tổ chức khác:

+ Phó Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Nhân dân Cao su Đắk Lắk;

+ Chủ tịch công đoàn Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk(Dakruco).

Ông Nguyễn Minh
Thành viên HĐQT độc lập

Sinh năm: 25/01/1970

Là thành viên HĐQT từ tháng 04/2017;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Kinh nghiệm: Ông đã có kinh nghiệm hơn 24 năm trong ngành cao su, trải qua các vị trí: nhân viên kỹ thuật, trưởng phòng kỹ thuật đơn vị, giám đốc nông trường cao su tại Daklaoruco, giám đốc chi nhánh Nông trường cao su 30/4 thuộc Dakruco, từ tháng 9/2015 đến nay là trưởng phòng kỹ thuật của Dakruco, Ông tham gia HĐQT DRI từ tháng 4/2017.

Chức vụ tại tổ chức khác: không
 

Ông Lê Thanh Cường
Kế toán trưởng

Sinh năm : 10/05/1985

Là kế toán trưởng DRI từ tháng 10/2013

Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán;

+ Chứng chỉ kế toán trưởng.

Kinh nghiệm: Ông đã có kinh nghiệm hơn 12 năm trong lĩnh vục kế toán, trong đó làm trong ngành cao su 10 năm, trải qua các vị trí nhân viên kế toán, kiểm toán viên Dakruco, từ tháng 10/2013 đến nay là kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Chức danh nắm giữ tại Công ty khác: Không

 

Ông Nguyễn Thạc Hoành
Trưởng Ban kiểm soát

Sinh năm :01/12/1966

Là thành viên Ban kiểm soát từ tháng 06/2012;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Kinh nghiệm: Ông có kinh nghiệm hơn 28 năm trong lĩnh vực kế toán, trải qua các vị trí kế toán trưởng đơn vị, trưởng bộ phận Lao động – Tiền lương Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk, từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 10/2018 là kiểm soát viên nhà nước tại Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk(Dakruco) và từ tháng 10/2018 đến nay là trưởng ban kiểm soát Dakruco, ông là trưởng ban kiểm soát Công ty DRI từ 6/2012 đến nay.

Chức vụ tại tổ chức khác:

+ Trưởng ban kiểm soát Dakruco

 

Ông Phan Thanh Tân
Thành viên Ban kiểm soát

Sinh năm :01/11/1971

Là thành viên Ban kiểm soát từ tháng 04/2015;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

Kinh nghiệm: Ông đã có kinh nghiệm hơn 27 năm trong lĩnh vực kế toán, đã kinh qua các vị trí kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, từ tháng 4/2015 đến nay là thành viên Ban Kiểm soát DRI

Chức vụ tại tổ chức khác:

+ Thành viên Ban kiểm soát Dakruco

Ông Nguyễn Văn Thảo

Thành viên Ban kiểm soát

Sinh năm :18/06/1975;

Là thành viên Ban kiểm soát từ tháng 04/2019;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế;

Kinh nghiệm Ông có kinh nghiệm hơn 17 năm về lĩnh vực kế toán, đã kinh qua các vị trí từ nhân viên kế toán, kế toán trưởng, từ tháng 4/2019 đến nay là thành viên Ban kiểm soát DRI.

Chức vụ tại tổ chức khác:

+ Thành viên Ban kiểm soát Dakruco

     
       

 

 

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam