Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 25/04/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Khách sạn Dakruco, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành DRI, Giám đốc Daklaoruco và Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI cùng với sự có mặt 16 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 50.319.857 cổ phần/73.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,74%.

Tại Đại hội các cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024; Báo cáo Tài chính 2023 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC Việt Nam.

Đồng thời thống nhất thông qua một số chỉ tiêu cơ bản năm 2024 như sau:

- Tổ chức khai thác 14.000 tấn cao su và 137 tấn điều tươi; 655,5 tấn chuối tươi; 300 tấn sầu riêng.

- Doanh thu 462,50tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 74,40 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 60,620 tỷ đồng; Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su từ mức 65%/tổng lượng hàng bán;

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 6% vốn điều lệ.

Đại hội cũng thống nhất thông qua:

- Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Thù lao của HĐQT & BKS năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 theo đó Công ty sẽ chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 6% tương đương 600 VNĐ/cổ phiếu; Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của công ty; Thống nhất thay đổi lộ trình tái canh vườn cao su tại Daklaoruco từ năm 2025 đến năm 2032.

- Tiếp tục lộ trình xây dựng Công ty theo hướng Phát triển bền vững;

Tại Đại hội này cũng đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Lê theo nguyện vọng cá nhân và Đại hội đã bầu bổ sung ông Lê Đình Huyền làm thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

Năm 2024 dự báo nền kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều bất ổn, xung đột địa chính trị vẫn là một rủi ro lớn với nền kinh tế toàn cầu, nhất là tình hình bất ổn ở Biển Đỏ, làm ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, nguy cơ lạm phát có thể quay trở lại. Ngành cao su tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức của thị trường kinh doanh biến động; điều kiện khí hậu bất lợi, dự báo đầu năm bị El Nino, cuối năm bị La Nina. Việc các nước thắt chặt cam kết và quy định nhằm thúc đẩy phát triển bền vững - trong đó đó Quy định chống phá rừng của Châu Âu (EUDR) sẽ bắt đầu được áp dụng từ cuối năm 2024 và sự quan tâm sát sao của các bên tiêu thụ, khách hàng về vấn đề này, cũng là yếu tố tác động đến chuỗi cung ứng ngành cao su trên phạm vi toàn cầu.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk bên cạnh những khó khăn như vườn cây cao su nằm trên nước bạn Lào cách trở về địa lý, phong tục tập quán, phát sinh nhiều chi phí như chi phí vận chuyển, chi phí hải quan, chính sách tỷ giá tại nước bạn, thời tiết và dịch bệnh cây trồng diễn biến bất thường, giá cả vật tư đầu vào vẫn ở mức cao, công tác tuyển dụng đủ lao động và giữ chân người lao động vẫn rất khó khăn…. Dự báo tiếp tục là một năm có nhiều rủi ro và thách thức đặt ra đối với Công ty và HĐQT Công ty. Từ những tháng đầu năm 2024 HĐQT đã chỉ đạo sát sao trong công tác quản lý và đưa ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế năm 2023 nhằm thực hiện đạt các mục tiêu kế hoạch sản xuất năm 2024.

Ông Nguyễn Viết Tượng tặng hoa chúc mừng ông Lê Đình Huyền trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

 

Nguồn: DRI

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam