Thông báo về việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Được viết: Thứ hai, 13 Tháng 8 2018

Nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư cao su Đắk Lắk xin gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến các Cổ đông thông qua đường bưu điện. Chi tiết các tài liệu liên quan mời Quý cổ đông xem thêm tại đây:

1.Tờ trình số 08/TTr-CT ngày 02/08/2018 v/v Điều chỉnh lại phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017: Vui lòng xem file đính kèm

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Vui lòng xem file đính kèm

3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ vv thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ: Vui lòng xem file đính kèm

 

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com