Tin tức - Sự kiện

Nhu cầu phục hồi kinh tế toàn cầu hậu Covid-19, đặc biệt tại các quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới đã đẩy giá cao su thiên nhiên thế giới lên mặt bằng cao mới, nhờ đó, nhiều doanh nghiệp cao su trong nước hưởng lợi, báo lãi tăng trưởng tích ...

Tin cổ đông

Ngày 15/04/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự có mặt của 50 cổ đông và ủy quyền, đại diện cho 52.797.370 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 72% tổng vốn điều lệ DRI. Tại Đại ...

Báo cáo sản xuất, kinh doanh

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý III Năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý III Năm 2021, bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2021 (đã soát xét)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Bán niên 2021 (đã soát xét), bao gồm: 1. Báo...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý II Năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý II Năm 2021, bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý I Năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý I Năm 2021, bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12/2020 và năm 2020

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12/2020 và năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem...

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11/2020

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết...

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10/2020

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết...

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9/2020

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết...

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý III Năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý III Năm 2021, bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2021 (đã soát xét)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Bán niên 2021 (đã soát xét), bao gồm: 1. Báo...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý II Năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý II Năm 2021, bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý I Năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý I Năm 2021, bao gồm: 1. Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán), bao gồm: 1. Báo cáo tài...

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý IV Năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý IV Năm 2020, bao gồm: 1. Báo cáo...

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý III Năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý III Năm 2020, bao gồm: 1. Báo cáo...

Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Bán niên 2020 (đã soát xét)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Bán niên 2020 (đã soát xét), bao gồm: 1....

Thông báo

CBTT: Công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ...

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin công văn số 11279/VSD-ĐK.NV ngày 12/11/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)...

CBTT: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công...

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin về tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 0% trên cơ...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hải...

Thông báo giao dịch CP của người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Hải - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty, Người được ủy quyền CBTT đăng ký bán 150.000 CP Chi tiết...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Quý - Người có liên quan đến Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được ủy quyền CBTT công ty, đã bán...

VSD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác...

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm  

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị DRI về việc cho...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 10/9/2021 của HĐQT về việc cho Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Quý...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Quý - Người có liên quan đến Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được ủy quyền CBTT công ty, đăng ký bán 30.184...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện...

DRI công bố thông tin về việc chốt Danh sách cổ đông trả tạm ứng cổ tức năm 2021: Thông báo số 41/TB-CT ngày 31/8/2021 "về ngày đăng ký cuối...

Nghị quyết HĐQT DRI về việc thanh toán tạm ứng cổ...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 31/8/2021 của HĐQT về việc thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021. Chi tiết...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Nguyễn Thạc Hoành - Trưởng BKS công ty đã bán 50.000 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết vui...

VSD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác...

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm  

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Viết Tượng...

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ: Ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT công ty đã bán 100.000 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực...

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk ban hành Thông báo số 28/TB-CT ngày 21/06/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thạc Hoành...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Nguyễn Thạc Hoành - Trưởng BKS công ty đăng ký bán 50.000 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Tân...

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ: Ông Phan Thanh Tân - thành viên BKS công ty đã bán 136.400 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện...

DRI công bố thông tin về việc chốt Danh sách cổ đông trả cố tức năm 2020: Thông báo số 25/TB-CT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện...

CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Chi tiết vui lòng...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Viết Tượng...

Thông báo giao dịch CP của người nội bộ: Ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT công ty đăng ký bán 100.000 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Tân...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Phan Thanh Tân - Thành viên BKS công ty đăng ký bán 136.485 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Thái...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Thái - Người có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát công ty, đã bán 6.300 CP Chi tiết xem...

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Tân...

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ: Ông Phan Thanh Tân - thành viên BKS công ty đã bán 0 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

CBTT v/v Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin về việc Công ty thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 ngày...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Ái Hương - Người có liên quan đến Thành viên HĐQT công ty, đã bán 137.500 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Thái...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Thái - Người có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát công ty, đăng ký bán 6.373 CP Chi tiết xem...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Tân...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Phan Thanh Tân - Thành viên BKS công ty đăng ký bán 136.485 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Cường...

Báo cáo kết quả giao dịch CP của Ông Phan Thanh Cường - Người có liên quan đến thành viên BKS công ty đã bán 9.200 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Tân...

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ: Ông Phan Thanh Tân - thành viên BKS công ty đã bán 0 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Ái Hương...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Ái Hương - Người có liên quan đến Thành viên HĐQT công ty, đăng ký bán 137.500 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Văn bản của HNX: Thông báo về ngày đăng ký cuối...

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm  

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Cường...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Cường - Người có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát công ty, đăng ký bán 9.213 CP Chi tiết xem...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Tân...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Phan Thanh Tân - Thành viên BKS công ty đăng ký bán 136.485 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Viết Tượng...

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ: Ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT công ty đã bán 0 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Cường...

Báo cáo kết quả giao dịch CP của Ông Phan Thanh Cường - Người có liên quan đến thành viên BKS công ty đã bán 0 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thanh Tân...

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ: Ông Phan Thanh Tân - thành viên BKS công ty đã bán 0 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Chi...

Nghị quyết HĐQT DRI về việc ngày chốt danh sách cổ...

Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT và Biên bản họp HĐQT thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông có quyền...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lê...

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ: Ông Lê Thanh Cần - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty đã bán 99.100 CP Chi tiết xem file đinh...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Thanh Cần...

Thông báo giao dịch CP của người nội bộ: Ông Lê Thanh Cần - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty đăng ký bán 99.100 CP Chi tiết xem file đinh kèm:  

«
»

Tin tức thị trường

Giới phân tích cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục tăng...

Giới phân tích cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục tăng cao trong các tháng cuối năm và cả 2019

  Giá dầu dự báo sẽ vững trong năm nay và năm tới vì sản lượng của Tổ...

Vệt Nam được FTSE Russell đưa vào danh sách theo dõi...

Vệt Nam được FTSE Russell đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi

Cùng với Việt Nam, 2 thị trường khác là Tanzania và Argentina cũng được FTSE Russell thêm...

Nâng hạng thị trường và quyết tâm của Việt Nam

Nâng hạng thị trường và quyết tâm của Việt Nam

"Nếu gặp chuyên gia của MSCI tôi sẽ hỏi rằng tổ chức còn chờ gì nữa mà...

Thị trường ngày 11/10: Giá dầu giảm mạnh hơn 2% do...

Thị trường ngày 11/10: Giá dầu giảm mạnh hơn 2% do phố Wall trượt dốc

Thị trường chứng khoán Mỹ trượt dốc ép giá dầu giảm 2%, song đẩy giá vàng tăng...

Nhóm Khu công nghiệp, cao su có khả năng trụ vững...

Nhóm Khu công nghiệp, cao su có khả năng trụ vững tốt nhất thị trường nếu dịch Covid-19 kéo dài

  Theo BSC, nhóm Bất động sản khu công nghiệp, Cao Su thể hiện khả năng tài chính...

Thị trường ngày 24/4: Giá dầu tiếp tục leo dốc gần...

Thị trường ngày 24/4: Giá dầu tiếp tục leo dốc gần 20%, các hàng hóa khác cũng đồng loạt tăng cao

  Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục khởi sắc phiên thứ 2 liên tiếp...

Giá cao su hôm nay 7/5/2020: Quay đầu tăng mạnh sau...

Giá cao su hôm nay 7/5/2020: Quay đầu tăng mạnh sau 3 phiên giảm liên tiếp

(VOH) – Giá cao su ngày 7/5 vụt tăng mạnh, tăng lần đầu tiên trong 4 phiên...

Thị trường ngày 3/6: Giá dầu tăng mạnh lên sát 40...

Thị trường ngày 3/6: Giá dầu tăng mạnh lên sát 40 USD/thùng, đồng và cao su cao nhất nhiều tuần

  Ảnh minh họa. Giá dầu tăng kéo nhiều mặt hàng kim loại công nghiệp, cao su, đường… tăng...

Thị trường ngày 11/6: Giá dầu và vàng tiếp tục tăng...

Thị trường ngày 11/6: Giá dầu và vàng tiếp tục tăng

  Giá dầu tiếp đà tăng, vàng cao nhất 1 tuần, đồng cao nhất 4,5 tháng, nhôm cao...

Vô số rủi ro che mờ triển vọng thị trường cao...

Vô số rủi ro che mờ triển vọng thị trường cao su thiên nhiên trong trung hạn

    Giá cao su thiên nhiên mấy tuần gần đây tăng do tác động tích cực từ thị...

Doanh nghiệp cao su lãi lớn quí III nhờ giá cao...

Doanh nghiệp cao su lãi lớn quí III nhờ giá cao su bứt phá

  Loạt doanh nghiệp trong ngành cao su ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng trong quí III nhờ...

Cây cao su có thải khí CO2 hay không?

Cây cao su có thải khí CO2 hay không?

TPO - Từ phát biểu của đại biểu Ksor H’Bơ Khăp (tỉnh Gia Lai) ở nghị trường...

Giá cao su Châu Á tăng nhanh trở lại

Giá cao su Châu Á tăng nhanh trở lại

  Giá cao su trên thị trường Châu Á đảo chiều tăng sau một thời gian ngắn giảm...

Bệnh rụng lá Pestalotiopsis bùng phát trở lại tại Thái Lan

Bệnh rụng lá Pestalotiopsis bùng phát trở lại tại Thái Lan

CSVNO – Theo thông tin từ Tập đoàn Cao su Quốc tế (International Rubber Consortium Limited (IRCo),...

Xuất khẩu cao su năm 2020 thu về gần 2,4 tỷ...

Cao su là một trong số ít mặt hàng tăng trưởng cả khối lượng và giá trị...

Mặt hàng nào có cơ hội đột phá xuất khẩu vào...

Mặt hàng nào có cơ hội đột phá xuất khẩu vào Ấn Độ?

Tại Diễn đàn Việt Nam - Ấn Độ, Đại sứ Ấn Độ đã chỉ ra nhiều tín...

Sau hồ tiêu, xuất khẩu cao su bứt tốc

Sau hồ tiêu, xuất khẩu cao su "bứt tốc"

Xuất khẩu cao su nhiều tín hiệu lạc quan trong 2 tháng đầu năm 2021. Ảnh: A.C Xuất...

Giá cao su sẽ tiếp tục tăng

Giá cao su sẽ tiếp tục tăng

Dù thị trường năm 2021 vẫn rất khó đoán định, nhưng việc giá cao su đang tăng...

Xuất khẩu cao su tăng gần gấp đôi, dự báo sẽ...

Xuất khẩu cao su tăng gần gấp đôi, dự báo sẽ còn tăng tiếp

Xuất khẩu cao su của cả nước 4 tháng đầu năm 2021 nhìn chung đều tăng hoặc...

Giá cao su tăng nhanh do sản lượng không theo kịp...

Giá cao su tăng nhanh do sản lượng không theo kịp nhu cầu vì Covid-19

  Giá cao su tăng nhanh do sản lượng không theo kịp nhu cầu vì Covid-19. Giá cao su...

Không phải hàng không và đồ uống, đây mới là những...

Không phải hàng không và đồ uống, đây mới là những cổ phiếu tăng mạnh nhất khi dịch bệnh dần được kiểm soát

Mặc dù xu hướng dòng tiền khi thị trường hồi phục sẽ lan tỏa hầu khắp nhóm...

Giá cao su tăng mạnh, doanh nghiệp xuất khẩu lãi to

Giá cao su tăng mạnh, doanh nghiệp xuất khẩu lãi to

Với giá cao su xuất khẩu tăng 29%, kim ngạch xuất khẩu tăng 46,5% trong 10 tháng,...

DRG muốn hạ sở hữu tại DRI xuống còn 36%

DRG muốn hạ sở hữu tại DRI xuống còn 36%

HĐQT CTCP Cao su Đắk Lắk (UPCoM: lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty báo lãi ròng...

Mục tiêu chủ yếu của Công ty


• Năng suất bình quân phấn đấu đến năm 2020 đạt >2,5 tấn/ha; Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm tính ổn định và đồng đều của sản phẩm; sản xuất những sản phẩm chất lượng có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường; Không ngừng quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu Công ty với khách hàng trong và ngoài nước thông qua việc thiết lập mối quan hệ hợp tác với các tham tán thương mại; tham gia các chương trình xúc tiến thương mại và hội thảo trong và ngoài nước.
• Tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
• Xây dựng bộ máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt, trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ tốt, tỷ lệ gián tiếp/tổng lao động không quá 7,5 %
• Củng cố thâm canh vườn cây, kiểm soát việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật, áp dụng những tiến bộ KHKT, phương pháp quản lý hiệu quả vào sản xuất nhằm đảm bảo sự sinh trưởng phát triển của vườn cây, duy trì năng suất cao ổn định;
• Làm tốt công tác quản trị chi phí, giá thành, luôn duy trì giá thành mủ cao su và hạt điều ở mức hợp lý, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty, lợi ích cho các cổ đông;

Chiến lược trung và dài hạn


• Quản lý tốt các dự án phát triển cao su tại các tỉnh Nam Lào;
• Phát triển thêm các dự án trong nước về sản xuất Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao như sản xuất các loại trái cây phục vụ cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Đầu tư mua cổ phần, tham gia cổ đông chiến lược ở các Công ty có nền tảng tốt đang trong quá trình cổ phần hóa;
• Xây dựng hệ thống nền tảng vững chắc nhằm phát triển các sản phẩm mang thương hiệu riêng của Công ty;
•Xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa Ban lãnh đạo và các thành viên khác trong Công ty;
• Xây dựng và triển khai Lộ trình Phát triển cao su bền vững, thân thiện với môi trường, cộng đồng. Mang lại lợi ích bền vững cho Công ty và các bên liên quan.

Đối với môi trường và xã hội


• Hoạt động kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường, tạo sinh kế ổn định cho dân cư trong vùng dự án, thay đổi tập quán canh tác, bỏ được tập tục du canh, du cư của người dân Lào;
• Thực hiện các biện pháp hạn chế và giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường; Trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tuân thủ các quy định về môi trường tại nước sở tại;
• Phát triển cao su bền vững thông qua chương trình tham gia tự nguyện cùng với một số đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam như triển khai chương trình redd+, xin xác nhận chứng chỉ FSC cho các diện tích trồng cao su của Công ty, ..
• Phát triển các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đăk Lăk, Đăk Nông – Việt Nam theo hướng tăng hệ số sử dụng đất, sử dụng nước tiết kiệm, áp dụng công nghệ sinh học, giảm thiểu việc gây ô nhiễm môi trường… Xã hội và cộng đồng...

Sản phẩm cao su

  • 1
  • 2

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam