Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI): Cả năm 2021 báo lãi ròng 77 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ, vượt 68% kế hoạch

Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI): Cả năm 2021 báo lãi ròng 77 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ, vượt 68% kế hoạch

Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI): Cả năm 2021 báo lãi ròng 77 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ, vượt 68% kế hoạch

Riêng trong quý 4, DRI ghi nhận lãi ròng 16 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ do lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái hơn 40 tỷ đồng và lỗ thanh lý vườn cây cao su hơn 11 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã chứng khoán: DRI) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4 và lũy kế cả năm 2021.

Cụ thể, tính riêng quý 4, doanh thu thuần đạt gần 201 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Do chi phí giá vốn tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp của DRI ghi nhận xấp xỉ 100 tỷ đồng, tăng 47% so với thực hiện trong quý 4 năm 2020.

Do chi phí tài chính tăng gấp hơn 7 lần cùng kỳ, do đó sau khi khấu trừ đi các khoản chi phí và thuế, DRI ghi nhận lãi ròng 16 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Theo giải trình, DRI cho biết trong quý 4, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái hơn 40 tỷ đồng và lỗ thanh lý vườn cây cao su hơn 11 tỷ đồng.

Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI): Cả năm 2021 báo lãi ròng 77 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ, vượt 68% kế hoạch - Ảnh 1.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần của DRI đạt 600 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu lãi ròng trong năm 2021 khoảng 77 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với kết quả cùng kỳ 2020 tương đương EPS đạt 1.052 đồng.

Như vậy, so với kế hoạch đề ra trong năm 2021 là tổng doanh thu gần 587 tỷ đồng và LNST là 45,8 tỷ đồng, DRI đã hoàn thành được 102% mục tiêu doanh như qua đó vượt 68% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của DRI đã giảm đi gần 9% so với đầu năm, đạt gần 1.103 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục tiền và tương đương tiền ghi nhận gần 85 tỷ đồng, tăng thêm 53 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm; hàng tồn kho cũng tăng lên mức 86 tỷ đồng. Tài sản cố định hữu hình chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp với giá trị hơn 817 tỷ đồng.

Nợ phải trả của DRI tại thời điểm cuối năm ghi nhận hơn 341 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 124 tỷ đồng; còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt gần 155 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu DRI chốt phiên 14/1 tại mức 16.000 đồng/cổ phiếu.

Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI): Cả năm 2021 báo lãi ròng 77 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ, vượt 68% kế hoạch - Ảnh 2.

Diễn biến cổ phiếu DRI trong vòng 1 năm gần đây

Phương Linh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

 

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam