TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

I. CHÍNH SÁCH, CAM KẾT VỀ CAO SU BỀN VỮNG

1. Tuyên bố thực hiện FSC -POL-01-004 Download

2. Chính sách tuân thủ các yêu cầu lao động cốt lõi của FSC Download

II. PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

 1. Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2024-2054 Download

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam