Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk ban hành Thông báo số 28/TB-CT ngày 21/06/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020. Thông báo này thay thế cho Thông báo số 25/TB-CT ngày 16/06/2021 của Công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam