Bài viết

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Quy chế công bố thông tin %18-%09-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 143
Quy chế quản lý tài chính %18-%09-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 143
Quy chế Biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông %18-%09-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 203
Quy chế nội bộ về Quản trị công ty %18-%04-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 132
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát %30-%06-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 121
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc %30-%06-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 265
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị %30-%06-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 226
Hiển thị # 

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com