CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Được viết: Thứ tư, 19 Tháng 4 2017

 

               Ngày 15 tháng 4 năm 2017, Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham dự của 330 cổ đông là tổ chức, cá nhân và đại diện theo ủy quyền;

                Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Kiểm toán độc lập.

                Theo đánh giá của HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk  (DRI) trong năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết bất thường cộng với giá cao su giảm sâu, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực cao của tập thể CNVLĐ và đặc biệt là ban điều hành Daklaoruco, các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao đều thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Trong đó chỉ tiêu sản lượng khai thác được 15.614,21 tấn, đạt 103,92% so với kế hoạch năm, năng suất vườn cây bình quân đạt 1.986kg/ha, doanh thu là 19,195 USD đạt 104,5% kế hoạch năm, lợi nhuận là 952.670 USD đạt 128,85% kế hoạch năm, thu nhập bình quân khối gián tiếp 5,19 triệu kip tương đượng 14 triệu VNĐ, thu nhập của lao động trực tiếp 2,53 triệu kip tương đương 6,83 triệu VNĐ

               Tại Đại hội các cổ đông đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính năm 2017 như sau:

               Tổ chức khai thác 15.500 tấn cao su và 143 tấn điều khô; Tỷ lệ xuất khẩu 30%/tổng lượng hàng bán; Thu nhập bình quân lao động trực tiếp 2,26 triệu kip/người/tháng, thu nhập bình quân lao động gián tiếp 4,69 triệu kip/người/tháng; Doanh thu phấn đấu 27,7 triệu USD;  Lợi nhuận: 8,6 USD (với giá bán bình quân dự kiến 1800USD/tấn); Cổ tức: Chia từ mức 7% trở lên.

               Đại hội cũng đã đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ I (2012-2017) và phương hướng của nhiệm kỳ II (2017-2021) và bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2017-2021) gồm những ông bà sau đây:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Viết Tượng

2. Ông Bùi Quang Ninh

3. Ông Lê Thanh Cần

4. Ông Nguyễn Huy Hùng

5. Bà Nguyễn Thị Hải

6. Bà Nguyễn Kim Hoa

7. Ông Nguyễn Minh

Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Thạc Hoành

2. Ông Phan Thanh Tân

3. Ông Âu Quý Vinh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

 

 

Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

(Nguồn DRI)

 

QUÝ I NĂM 2017: DRI KHAI THÁC ĐƯỢC HƠN 1.600 TẤN MỦ KHÔ

Được viết: Thứ sáu, 14 Tháng 4 2017

         Quý I năm 2017 tập thể HĐQT, CBCNV của Công ty Cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với tổng diện tích vườn cây hiện có là  8.837,82 ha trong đó diện tích khai thác là 7.700,04 ha; quý I năm 2017, DRI đã khai thác được 1.600 tấn mủ khô đạt 10,32% kế hoạch năm, chế biến được hơn 1.600 tấn mủ thành phẩm các loại; xuất bán gần 1.800 tấn sản phẩm. Doanh thu đạt hơn 3,315 triệu USD tương đương 11,96% kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận đạt hơn 1 triệu USD đạt 11,62% kế hoạch năm.

         Cũng trong quý I, DRI đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển chuẩn bị cho niên vụ khai thác mới, tập trung sửa chữa làm mới các hạng mục thật sự cần thiết phục vụ cho sản xuất và đời sống CBCNV như làm đường lô, xây dựng thêm mương đánh đông, mở rộng bãi rửa xe, làm nhà ở cho công nhân....

         Ngày 30/12/2016 Công ty DRI đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Trong quý I/2017 Công ty đã hoàn tất hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom. Dự kiến công ty sẽ niêm yết cổ phiếu trong tháng 5/2017.

(Nguồn DRI)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk: Công bố về việc trở thành công ty đại chúng

Được viết: Thứ tư, 04 Tháng 1 2017

Căn cứ công văn số 8645/UBCK-GSĐC ngày 30/12/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông và các Nhà đầu tư về việc trở thành Công ty đại chúng từ ngày 30/12/2016.

Vui lòng xem file đính kèm toàn văn công bố này

 

Daklaoruco tổ chức tổng kết đánh giá tình hình thực hiện KHSX 2016 và phương hướng 2017

Được viết: Thứ tư, 11 Tháng 1 2017

Ngày 10/1/2017 Công ty TNHH cao su Đắk Lắk tại Lào là Công ty con do Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đầu tư 100% vốn, tổ chức lễ tổng kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017. Tại buổi lễ tổng kết có Ông Nguyễn Viết Tượng Chủ tịch HĐQT và Ông Văn Đức Lư Tổng giám đốc DRI tham dự.

Nông trường 3 Công ty TNHH cao su Đắk Lắk tại Lào hoàn thành kế hoạch sản lượng trước thời hạn.

Được viết: Thứ ba, 13 Tháng 12 2016

Mặc dù tình hình thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng của mưa, lốc làm số cây cao su đang thời kỳ khai thác gãy đổ nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng chung của toàn công ty, nhưng với tinh thần nỗ lực cao của Ban lãnh đạo, tập thể CBCNV Daklaoruco, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Tính đến ngày 12/12/2016, Công ty TNHH cao su Đắk Lắk tại Lào (Daklaoruco) đã khai thác được 14.085 tấn mủ quy khô đạt 93,74% kế hoạch được giao đặc biệt Nông trường 3 là một đơn vị của Daklaoruco đạt 100,4% kế hoạch sản lượng, về đích trước 19 ngày so với dự kiến trong đó có 2 tổ của NT 3 là tổ 1 và tổ 10 đã hoàn thành kế hoạch sớm vào 23/11/2016.

Với việc thực hiện kế hoạch sản lượng như trên cùng với giá cao su tăng vào những tháng cuối năm, ước tính doanh thu năm 2016 công ty đạt 19,4 triệu USD, lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 1 triệu USD.

( Nguồn DRI)

 

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com