Công văn số 39 - Trả lời Đơn kiến nghị của Cổ đông Nguyễn Xuân Cao về việc chia cổ tức năm 2018

Được viết: Thứ ba, 28 Tháng 5 2019

Trả lời Đơn kiến nghị của Cổ đông Nguyễn Xuân Cao về việc chia cổ tức năm 2018

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Công văn số 38 - Trả lời thư góp ý của Cổ đông về Công bố Thông tin của DRI

Được viết: Thứ tư, 15 Tháng 5 2019

Trả lời thư góp ý của Cổ đông về Công bố Thông tin của DRI

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Thông báo của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Được viết: Thứ năm, 28 Tháng 2 2019

Thông báo 380/TB-VSD ngày 22/02/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về "Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán" tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Được viết: Thứ ba, 19 Tháng 2 2019

Công ty Cổ  phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com