Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Được viết: Thứ sáu, 24 Tháng 8 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin về Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐCĐ.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Được viết: Thứ hai, 27 Tháng 8 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh lại phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

1. Biên bản kiểm phiếu: Vui lòng xem file đính kèm

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ: Vui lòng xem file đính kèm

Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018

Được viết: Thứ hai, 20 Tháng 8 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin: Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com