Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Được viết: Thứ năm, 12 Tháng 1 2017

Thông báo số 05/TB-CT ngày 12/01/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

(Xin vui lòng xem file đính kèm)

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com