Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN2016

2. Chương trình ĐHĐCĐTN2016

3. Mẫu Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐTN2016

4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN2016

5. Báo cáo kiểm toán năm 2015

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị DRI

7. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc DRI

8. Báo cáo của Ban kiểm soát DRI

9. Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐTN2016

 

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com