DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2019 (đã soát xét)

Được viết: Thứ sáu, 09 Tháng 8 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2018 đã soát xét.

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên 2019: Vui lòng xem file đính kèm

2. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019: Vui lòng xem file đính kèm

3. Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận: Vui lòng xem file đính kèm

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com