Bài viết

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2019 %18-%06-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 225
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 04 năm 2019 %17-%05-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 347
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 năm 2019 %22-%04-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 338
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2019 %10-%04-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 423
DRI công bố Báo cáo thường niên 2018 %03-%04-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 403
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất 2018 (đã kiểm toán) %21-%03-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 180
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 02/2019 %13-%03-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 355
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 4 năm 2018 %18-%01-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 419
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2018 %09-%01-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 516
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2018 %06-%12-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 449
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2018 %12-%11-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 462
DRI công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 3 năm 2018 %18-%10-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 585
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 09 năm 2018 %09-%10-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 479
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 08 năm 2018 %10-%09-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 495
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2018 (đã soát xét) %28-%08-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 511
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 07 năm 2018 %08-%08-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 570
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 2 năm 2018 %18-%07-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 361
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 06 năm 2018 %12-%07-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 454
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2018 %04-%06-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 1120
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2018 %07-%05-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 580
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 năm 2018 %19-%04-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 672
Báo cáo thường niên 2017 %06-%04-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 721
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2018 %05-%04-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 693
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán %21-%03-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 457
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2018 %07-%03-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 799
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2018 %12-%02-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 651
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 %25-%01-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 450
Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất quý IV năm 2017 %17-%01-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 697
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12/2017 và cả năm 2017 %05-%01-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 749
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2017 %05-%12-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 755
Báo cáo phân tích cập nhật của MBS. Khuyến nghị mua cổ phiếu của DRI. Mức giá DRI mà MBS định giá là 16.000 đồng/cp %06-%11-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 634
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 %06-%11-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 506
BCGDCP - Ông Bùi Quang Ninh - Phó chủ tịch HĐQT - đã mua 22.784 cp %24-%10-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 432
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 & Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2017 %16-%10-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 566
Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2017 %13-%10-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 556
Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2017 (đã kiểm toán) %09-%08-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 410
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 07/2017 %09-%08-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 533
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 %27-%07-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 372
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý II/2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 %19-%07-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 597
DRI báo cáo một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 5/2017 %08-%06-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 576
Báo cáo tài chính Công ty CP đầu tư cao su Đắk Lắk Quý I Năm 2017 %20-%04-%2017 Viết bởi Super User 484
Báo cáo thường niên Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk năm 2016 %15-%03-%2017 Viết bởi Super User 410
Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán) %15-%03-%2017 Viết bởi Super User 445
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 %24-%01-%2017 Viết bởi Super User 355
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016 %18-%01-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 363
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 %18-%01-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 301
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016 %02-%11-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 347
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 %21-%10-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 278
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 %06-%10-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 339
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2016 %06-%10-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 357
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016 %01-%08-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 427
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 %14-%07-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 433
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 %17-%05-%2016 Viết bởi Super User 469
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 %17-%05-%2016 Viết bởi Super User 299
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 %17-%05-%2016 Viết bởi Super User 298
Hiển thị # 

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com