Bài viết

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2019 %10-%04-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 195
DRI công bố Báo cáo thường niên 2018 %03-%04-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 275
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất 2018 (đã kiểm toán) %21-%03-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 93
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 02/2019 %13-%03-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 232
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 4 năm 2018 %18-%01-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 345
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2018 %09-%01-%2019 Viết bởi Tuyết Nhung 400
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2018 %06-%12-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 368
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2018 %12-%11-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 378
DRI công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất Quý 3 năm 2018 %18-%10-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 515
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 09 năm 2018 %09-%10-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 414
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 08 năm 2018 %10-%09-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 425
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2018 (đã soát xét) %28-%08-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 437
DRI Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 07 năm 2018 %08-%08-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 500
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 2 năm 2018 %18-%07-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 292
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 06 năm 2018 %12-%07-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 385
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2018 %04-%06-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 1027
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2018 %07-%05-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 494
DRI công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất Quý 1 năm 2018 %19-%04-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 606
Báo cáo thường niên 2017 %06-%04-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 669
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2018 %05-%04-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 633
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán %21-%03-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 405
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2018 %07-%03-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 735
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2018 %12-%02-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 578
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 %25-%01-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 394
Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất quý IV năm 2017 %17-%01-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 631
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 12/2017 và cả năm 2017 %05-%01-%2018 Viết bởi Tuyết Nhung 677
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2017 %05-%12-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 684
Báo cáo phân tích cập nhật của MBS. Khuyến nghị mua cổ phiếu của DRI. Mức giá DRI mà MBS định giá là 16.000 đồng/cp %06-%11-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 569
DRI báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 %06-%11-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 446
BCGDCP - Ông Bùi Quang Ninh - Phó chủ tịch HĐQT - đã mua 22.784 cp %24-%10-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 383
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 & Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2017 %16-%10-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 512
Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2017 %13-%10-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 501
Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất bán niên 2017 (đã kiểm toán) %09-%08-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 362
DRI Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh tháng 07/2017 %09-%08-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 471
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 %27-%07-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 326
Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý II/2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 %19-%07-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 544
DRI báo cáo một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 5/2017 %08-%06-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 525
Báo cáo tài chính Công ty CP đầu tư cao su Đắk Lắk Quý I Năm 2017 %20-%04-%2017 Viết bởi Super User 427
Báo cáo thường niên Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk năm 2016 %15-%03-%2017 Viết bởi Super User 363
Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán) %15-%03-%2017 Viết bởi Super User 388
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 %24-%01-%2017 Viết bởi Super User 304
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016 %18-%01-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 305
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 %18-%01-%2017 Viết bởi Tuyết Nhung 253
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016 %02-%11-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 297
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 %21-%10-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 232
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 %06-%10-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 286
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2016 %06-%10-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 297
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016 %01-%08-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 379
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 %14-%07-%2016 Viết bởi Tuyết Nhung 382
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 %17-%05-%2016 Viết bởi Super User 418
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 %17-%05-%2016 Viết bởi Super User 255
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 %17-%05-%2016 Viết bởi Super User 249
Hiển thị # 

Trụ sở chính

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh- TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam
Tel: (84-262) 3 867 676; Fax: (84-262) 3 865 303;
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dri.com.vn

Công ty con

Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (DAKLAORUCO)
Địa chỉ: Nhà số 236 đường số 11, Bản Tha Luống , Huyện Paksế, Tỉnh Champasak, Lào PDR.
Tel: 00 (856) 31 212570; Fax: 00 (856) 31 252982
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.daklaoruco.com