Mục tiêu về Môi trường

 

–     Hoạt động kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường, tạo sinh kế ổn định cho dân cư trong vùng dự án, thay đổi tập quán canh tác; góp phần bỏ được tập tục du canh, du cư của người dân Lào;

–     Thực hiện các biện pháp hạn chế và giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường; Trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tuân thủ các quy định về môi trường tại nước sở tại;

–     Phát triển cao su bền vững thông qua chương trình tham gia tự nguyện cùng với một số đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hướng tới được chứng nhận Quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng Quốc tế;

–     Năm 2019 đầu tư hoàn chỉnh hệ thống nước thải tại nhà máy chế biến, thuê tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi trường tại Daklaoruco theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, năm 2020 phấn đấu đạt được chứng chỉ quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015;

–     Tiếp tục phát triển các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đăk Lăk, Việt Nam theo hướng tăng hệ số sử dụng đất, sử dụng nước tiết kiệm, áp dụng công nghệ sinh học, giảm thiểu việc gây ô nhiễm môi trường…

 

Xây dựng bể tích mủ và bồn tráng thùng tại lô để công nhân khai thác rửa thùng trước khi mang về nhà, tránh tình trạng

công nhân mang thùng mủ ra rửa tại sông, suối hay mang về nhà rửa dẫn đến ô nhiễm cục bộ tại địa phương.

Công ty đã đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy, nước thải sau chế biến đủ điều kiện để xả thải ra môi trường.

DRI

 

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     (84) 262 3867676      (84) 262 3865303   59 Cao Thắng - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam